Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas!

V Bibli je toho hodně, ale tato slova jsou o požehnání a tak si pár veršů přečteme: 

L 6:21 Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se budete smát. 

Ž 106:3 Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! 

1kr 10:8 Blaze tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti 

Zj 1:3 Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko 

Mt 11:6 A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." 

3:13 Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu!

Mt 5:4 Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. 

Mt 5:7 Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. 

Mt 5:5 Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví 

Mt 5:8 Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. 

Mt 11:6 A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." 

Ř 4:8 Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" 

Ž 144:15 Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!

    TOPlist