bohoslužby – může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

Žalm 104,33  Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, budu opěvovat svého Boha, dokud budu.

No a co teď? Znáš Ty osobně Boží vůli? Nevadí Bohu, že už mu nebudeme moci zpívat? Ježíš hladil malomocné a my se bojíme si podat ruce. Proč? Posloucháme ještě pastýře nebo hladíme tesáky vlka? Proč kritizuji a soudím ostatní bratry a lidi kolem sebe, když je jen jeden soudce. Proč jsem takový sobec? Já666 jenom já stačím si sám a Boha nehledám. Znejme už konečně Boží vůli v tomto tlaku na Boží lid a naočkujme srdce lidí Ježíšem;) Protože až se do té plandemonie přidá ekumenická církev se svoji SUNday musíme být svatí. Zj 14,12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

 

    TOPlist