Budoucnost Evropy - 9.přednášek

- pro zobrazení přednášek stačí kliknout do obrázku nahoře nebo na podtržený text;)

1. Budoucnost EvropySignalizuje Brexit úpadek EU? Je EU na pokraji zhroucení a rozkladu? Jak bude vypadat budoucnost Evropy?

2. Proč nenávidím náboženství – Náboženství bylo příčinou mnoha válek a tragédií napříč Evropou. Jak je možné, že se lidé náboženství stále drží, i když je zodpovědné za takovou bolest?

3. Přetvoří náboženství Evropu? - Část 1.Čím více je na světě násilí, které rozbíjí mír, tím více se využívá náboženství jako politická síla. Změní náboženství myšlení Evropanů, když přijdou do střetu s touto krizí?

4. Přetvoří náboženství Evropu? - Čáast 2. Jeden národ povstane, aby vládl nad evropskou krajinou. Náboženství bude nástrojem k vzestupu jeho výjimečnosti a moci.

5. Základ náboženského konfliktu Proč náboženství tak často přináší konflikty? Je možné, že náboženství opět začne nutit ty, kteří s ním nesouhlasí? Dojde náboženský konflikt někdy konce?

6. Co by udělal Žižka – Protože náboženství usiluje o nadvládu, existuje v Evropě potenciální konflikt. Pokud by v dnešní době žil Jan Žižka, co by udělal, aby zachoval svobodu?

7. Proč je Česká republika sekulární zemí? – Co způsobilo, že se Česká republika stala sekulárním národem, a má se toto změnit?

8. Zrození západu – Jakým způsobem vydláždily evropské konflikty cestu k rozvoji západu? Jaký vliv bude mít západ na Evropu nyní?

9. Náboženství a sekularismus si podávají ruku – I když se zdá, že náboženství ztrácí vliv v mnoha západních zemích, je možné, že se vrátí, aby dominovalo nad západem i Evropou? Jak můžeme poznat, zda se náboženství a sekularismus spojují?

    TOPlist