Číňanův klobouk • 04 • Odlesky naděje • Taj Pacleb

Jednoduchá lekce z ostrůvku Mokoli´i a Číňanova klobouku – stejně jako asijský rýžový klobouk poskytuje stín před horkým, letním sluncem, tak nám také Bůh poskytuje útočiště jako Svému lidu. Bůh nikdy neslíbil, že slunce zkoušky přestane svítit. Nikdy neslíbil, že život bude vždy příjemný a osvěžující. Slíbil ale, že nás podrží v bolestech, při konfliktech, a ochrání při zármutku. Zaručil nám Svým slovem, že když věci v životě začnou hořet, On je naším stínem ve dne a obranou v noci. Je naším úkrytem v období bouřky. Dokud zůstaneme pod jeho ochranou, budeme schopní povstat nad žár tohoto světa a postavit se na vrchol hory vítězství. Potom svůj čínský klobouk vyměníme za královskou korunu věčného života.

    TOPlist