Člověka oklameš — Boha ne

Pracujte opravdově, ne naoko pro lidi, ale jako pro Pána. Vždyť také od něho dostanete konečnou odměnu, podíl na jeho království… 
Koloským 3‚23.24 (SNC)

 

Člověka oklameš — Boha ne 

Pokud máme ve svém srdci Boží lásku, projeví se v celém našem životě. Příjemný vliv Kristovy lásky bude vyzařovat do našeho okolí a bude pomáhat dalším lidem. 
  Neodkládejme práci pro Boha až do doby, kdy se nám naskytne nějaká mimořádná příležitost. Nečekejme, až budeme moci vykonat něco velkého. Nemusí nás trápit, co si o nás myslí jiní. Náš každodenní život má dokazovat, že naše víra je ryzí a upřímná. Když lidé poznají, že jim chceme nezištně pomáhat, naše služba bude mít smysl. 
  I nejskromnější a nejchudší následovníci Ježíše Krista mohou být pro ostatní zdrojem velkého požehnání. Možná si ani nebudou uvědomovat, že někomu pomáhají. Ale způsobem, jak žijí, mohou vyvolat vlny dobra, které časem nabydou na intenzitě. Možná teprve jednou v nebi pochopí, kolik dobra vlastně vykonali. 
E. G. Whiteová, Cesta k vnitřnímu pokoji, str. 84.85 

Pane Ježíši, toužím po ryzí a opravdové víře, která dokáže oslovit i dnešního člověka, který je vůči křesťanství skeptický. Děkuji Ti, že mou víru každý den posiluješ tím vším, co pro mne děláš. Pokračuj v tom, prosím. (VF)

 

zdroj: jitřenka CASD 2016

    TOPlist