Co se stalo 23.9.2017! (Zbyněk Čep)

  Nejde MI OSOBNĚ o to co se MĚLO STÁT, ale co se NESTALO! 23.9.2017 NEPŘIŠEL JEŽÍŠ KRISTUS a nebylo TAJNÉ VYTRŽENÍ! Zajimavé je co se opravdu stalo. Hvězdy jsou dané, ale lidská hloupost je neomezená a ve spojení s LUCIFEREM to může i do budoucna může být např. napodobení 2.PŘÍCHODU KRISTA. To pak teprve začne mela, neboť bude mnoho spravedlivých svedeno ... Víme, že Bible píše, že nepomine nebe a země dokud se PÍSMO nenaplní a nyní 26.9.2017 už zbývají jen z Bible tohle: 1. Pád Babylonu NEJEN odhalení ANTIKRISTA - tedy Papeže Františka ZJ 13 + ZJ 17 ale i PADLÝCH CÍRKVÍ v roce 2017!!! 2. ZAPEČETĚNÍ SVATÝCH dle Zj 7.1-3 nyní 2017 3. Napodobení 2. PŘÍCHODU KRISTA - SATANEM (23.9.2017 nevíme přesně ???) 4. Vyhlášení NEDĚLNÍHO ZÁKONA 2017 5. Soužení a posledních 7 ran v 7 dnech - kdy zatím nevíme ? 6. 2. PŘÍCHOD KRISTA s anděly - uvidíme až začne 7 posledních RAN? 7. 1.000 let soudu v NEBI nad MRTVÝMI 8. 3. PŘÍCHOD KRISTA po 1.000 letech zpět na ZEM 9. Armagedon POSLEDNÍ BITVA 10. Zničení staré ZEMĚ spolu s Bezbožníky 11. Život na nové ZEMI s Bohem Kristem Zbyněk Čep V Duchu a Pravdě!

    TOPlist