Čtení: Eddie Santoro- Právě když jsem to nejméně čekal

Nedávno jsme byli v nemocnici, kam mne můj onkolog pozval na konzultaci výsledků magnetické rezonance, kterou jsem tam před časem podstoupil (Nemohly být lepší, chvála Pánu – modlete se dál!). Většina lidí v čekárně trpěla nějakým typem rakoviny. Už tam teď chodíme více než dva roky a lidem, kteří čekají, až si je lékař zavolá do ordinace, vyprávíme o Pánu a o jeho lásce. Když jsem se tak na všechny díval, často jsem si představoval, že povstanu a každému povím své svědectví; ano, dokonce jsem po tom i toužil! Až do minulého týdne tento krok nebyl ničím víc než jen vidinou mého srdce.

Orit je neuvěřitelně štědrá a láskyplná žena, která pro lidi v čekárně zajišťuje občerstvení. Je také velice zbožná a často se s ní sdílím. Právě toho dne jsem jí opět připomněl své svědectví a vzdal chválu Ješuovi. K mému velkému překvapení na mne s láskou pohlédla a řekla: „Každý v této místnosti potřebuje slyšet tvoje svědectví!“  Postavila se doprostřed čekárny a nahlas všechny vyzvala, aby si pozorně vyslechli můj příběh.

Udělal jsem krok vpřed a po dobu dalších pěti minut jsem jim vyprávěl, jak mi lékaři našli nádor v mozku a prohlásili, že mne rakovina pravděpodobně brzy zahubí. Rozšířila se mi později i do krčních mandlí a do lymfy. Avšak díky úžasné zručnosti lékařů a hlavně díky tomu, že se za mne mnoho lidí ve víře modlilo, jsem po dvou a půl letech zdravý a rakovina je pryč. Ultraortodoxní Židé, zbožní muslimové, světští Židé a Arabové i několik pohanů z různých zemí, ti všichni mi pozorně naslouchali. Všichni bojovali s rakovinou – a já jsem před nimi stál jako ten, který z toho boje vyšel jako vítěz.

Využil jsem jejich pozornosti a zakončil jsem své vyprávění jako Žid, který věří, že Ješua je Mesiášem pro židovský národ i pro celý svět. Vzdal jsem mu chválu a povzbudil jsem je, že víra v Ješuu v našich tělech uvolňuje uzdravující moc.

Pak jsem se na každého usmál a požehnal jsem jim. Jakmile jsem skončil, mnoho lidí mi tleskalo!

Když jsem se posadil, bylo pro mne i pro Jackie těžké uvěřit tomu, co se právě stalo. Naplnil nás úžas a bázeň před tím, co Bůh učinil! To, po čem jsem toužil, se stalo v okamžiku, kdy jsem to nejméně čekal.


zdroj:  

    TOPlist