film: Řekni to světu (150min)

William Miller byl na základě výpočtů založených na Bibli přesvědčen, že druhý Kristův příchod nastane 22. října 1844. Před 173 roky prožili ti, kteří očekávali na tuto událost, tzv. „velké zklamání“. Film „Řekni to světu“ líčí očekávání milleritů, ale také vyrovnávání se s nastalou situací, které vyústilo do vzniku hnutí a později Církve adventistů sedmého dne.

(Pokud se vám nezobrazují české titulky, tak v menu „Nastavení“ zvolte „Titulky“ a vyberte češtinu.)

Správná rovnice, ale špatná interpretace. Výsledkem byl smutek, bolest a sklíčenost. Tak začíná příběh Církve adventistů sedmého dne v novém australském filmu „Řekni to světu“.

Film představuje podle skutečných událostí příběh malé skupiny farmářů ze severovýchodní části Spojených států, kteří položili základ pro hnutí, jehož zásadními otázkami jsou očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, návrat k biblické interpretaci Písma, evangelizace, zdraví a vzdělání.

Film začíná vzrušujícím objevem farmáře Williama Millera, který po letech studia dospěl k závěru, že se Ježíš vrátí roku 1843. Jeho kázání spolu s biblickými texty a historickými důkazy byla tak přesvědčivá, že lidé prodávali svůj majetek, hromadně se vyznávali z hříchů a čekali se zatajeným dechem na tuto velkou událost. Konečné datum bylo stanoveno na 22. říjen 1844. Očekávání bylo obrovské. A zklamání z toho, že Ježíš nakonec nepřišel, ještě větší.

Druhá část filmu se soustředí na milleritské hnutí po roce 1844 a jejich vyrovnávání se s tzv. „velkým zklamáním“. Sleduje také život Ellen Harmonové, jejího budoucího manžela Jamese Whitea a jejich přítele Josepha Batese. Ti organizují rozptýlené millerity dohromady a intenzivně studují Bibli, zejména pak pravdu o sobotě a o Kristově službě ve svatyni. V důsledku několika biblických konferencí se tato skupina brzy stane známá jako adventisté sedmého dne.

Poslední část se zaměřuje na život mladé církve, hledání názvu a finančních prostředků pro její fungování. Vznikají časopisy a brožury jako forma evangelizace a jsou vysíláni první misionáři, aby po celém světě hlásali evangelium v kontextu trojandělského poselství.

„Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu jejich největších nadějí. Zatímco se mnoho milleritů zřeklo své víry, malá hrstka mužů a žen odložila své zklamání stranou a nechala se vést Bohem. Film skvěle zachycuje ducha doby a průkopnickou atmosféru. Přestože měli tvůrci těžký úkol vtěsnat dlouhé časové období do 180 minut, podařilo se jim být historicky věrohodnými a nedělat příliš zmatené zkratky. Film je natočen tak, aby zaujal všechny věkové kategorie. Pokud by se někomu stopáž zdála být příliš dlouhá, může si film rozdělit na šest menších epizod, které jsou vkusně během příběhu naznačeny.

Snímek vyrobila Církev adventistů sedmého dne v Austrálii. Natáčelo se 42 dnů v létě i v zimě, bylo potřeba 95 herců a přes 200 dalších lidí ze štábu. Natočilo se více než 200 scén 170stránkového scénáře.

HopeTV ve spolupráci s oddělením komunikace pracovala několik měsíců na české lokalizaci filmu a jeho snadném zpřístupnění pro všechny zájemce. Pro těžká teologická témata a citace starodávných textů byla využita znalost našich kazatelů, zejména bychom za korektury chtěli poděkovat Miloslavu Žaludovi.

Film „Řekni to světu“ se snaží ukázat, že sdělení „Ježíš přijde brzy“, které tehdy zklamalo tisíce, dnes dává milionům věřících naději.

Martina Hellebrandová (Advent 9/2017)

 

(Film „Řekni to světu“ byl zaslán jako DVD do traktátu každého sboru v říjnové zásilce. Je možné ho použít pro veřejné promítání nebo ho zařadit do „knihovny“ DVD ve sboru a půjčovat ho zájemcům.)

 
zdroj: 

    TOPlist