Jitřenka: Nikdo není dokonalý

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: „Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.“ Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Matouš 5‚21.22

Bůh poslal svého Syna, aby nás zachránil. Tím dal najevo, jak vysoko si cení každého člověka. Nikomu proto nedovoluje, aby se o jiných vyjadřoval pohrdavě. Možná na lidech, s nimiž se setkáváme, vidíme určité nedostatky a slabiny. Jenže Bůh vidí každého člověka jako své vlastnictví, které mu patří nejen právem Stvořitele, ale i právem vykoupení drahou Kristovou krví.
Všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu. Proto máme i s těmi, kteří padli nejhlouběji, zacházet uctivě a milosrdně. Za každé slovo opovržení vůči kterémukoliv člověku, za kterého Kristus zemřel, se budeme zodpovídat přímo Bohu. (MB 56.57)

 

Velký Bože, změň můj pohled na jiné lidi. Chci v nich vidět Tvé děti, které jsi miloval tak velkou láskou, že jsi za ně přišel položit svůj život.

 

zdroj: Jitřenka "...Bože prosím tě o moudrost"

    TOPlist