Koronavirus – postřehy Piotr Płecha

7-den: Skoro jsem se zařekl, že tady o koronaviru nic sdílet nebudu, protože ho nemám rád, ale po přečtění tohoto zamyšlení od Piotra Płechy (který zpíval v předešlé písni). Děkuji kamarádovi a bráškovi v Kristu , za sdílení a přeložení do čestiny :) Níže pod textem je originální video.
 
 
Srdečně Vás zdravím, jmenuji se Piotr Płecha z Mise 22,22.
Mnoho lidí se v poslední době sdílí se svými myšlenkami, či prorockými
pohledy. Chtěl bych se také s Vámi podělit s tím, co nosím ve svém srdci
ohledně nynější situace. Asi před 10-ti léty se dost často mluvilo o tom, že
přijde taková doba, kdy poslechnout Boha bude důležité doslova pro
každodenní život. Tyto časy právě teď nastaly. Musíte mít vedení od Ducha
Svatého: na jakou schůzku či setkání se můžete vydat a na které nemusíte
chodit. Do kterého autobusu, či letadla nastoupit a do kterého nenastupovat.
Pokud Boha neuposlechnete, může to dopadnout špatně. Nehovořím tady
pouze o nějaké možnosti se nakazit, ale může se stát, že se ocitnete v
karanténě a již neuděláte to, co jste měli udělat. Věřím, že aktuální čas je
časem Žalmu 91. Je to Žalm o Boží ochraně, o tom že mor se tě nedotkne, je
to Žalm o autoritě, budeš šlapat po hadech a po zmijích, ale pozor, tento
Žalm není pro každého. Je to Mesiášský Žalm, Žalm o Kristu. Je pro nás jen
tehdy, pokud jsme v Kristu. Je to Žalm pro toho, kdo přebývá v úkrytu
Nejvyššího a kdo bydlí v Jeho stínu. Stejně v Římanům 8,28, kde se hovoří
že Bůh ve všem spolupůsobí pro naše dobro, takže vše směřuje k
dobrému..Toto rovněž nejsou Slova pro každého. Nynější situace vůbec
nesměřuje k dobrému pro všechny lidi, pro mnohé povede k
nezaměstnanosti, k nemocem a dokonce ke smrti. Římanům 8,28, je tak pro
ty, kteří milují Boha a jsou povolání podle Jeho rozhodnutí. Je to čas k
objevení jednoty s Kristem, nové úrovně sjednocení s Ním. Tak pojďme využít
ten čas kdy musíme sedět doma, využijme jej na hledání Boha. Ne že se On
někde ztratil, ale to my jsme se trochu někde ztratili. Jsme ztraceni,
zaneprázdněni, znepokojeni, ustrašeni. Je to čas odnalezení Božího Pokoje,
který převyšuje každé pomyšlení. Čas Pokoje o kterém píše Apoštol Pavel v
listě k Filipenským 4,7. Pokoje jejž přinesl Ježíš po Svém zmrtvýchvstání.
První Slova, která řekl ke svým učedníkům byla: Pokoj vám. Hebrejské
slovo Shalom neznamená pouze stav bez války, ale také naplnění potřeb ve
všech oblastech života. Spokojenost a hojnost v oblasti duchovní, duševní a
také rovněž materiální. Původní Slovo z Evangelia je Řecké IRENE a Irene
kromě jiného znamená uzdravení a zahojení. Většina lidí dnes žije nyní ve
strachu z nemoci, ve strachu ze ztráty zaměstnání, protože mnoho z nich si
uvědomuje, že budou propuštěni ze svých zaměstnání. Žel to, co se nyní
děje, ještě není maximem, vrcholem. I když jsem se v médiích setkal s
takovými prohlášeními, že je to ta největší tragedie v Evropě od II Světové
války. Jestliže je to ta největší tragedie, tak co máme pak říci k tomu, co je
zapsáno v Lukášově Evangeliu 21,26 kde Ježíš mluví, že přijde taková
doba, že lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na
celý svět? Anebo když čteme Knihu Zjevení 8;9;16 kapitoly popisující taková
neštěstí o kterých dnes ještě nemáme ani ponětí. (Zj.8,7-11) Hovoří se zde,
že třetina stromů a zeleně na celé Zemi bude spálená. Když si vzpomeneme
na to, co se stalo na začátku tohoto roku v Austrálii, tak vidíme, že taková
tragédie je možná. Kniha Zjevení hovoří o třetině kontaminovaných vod na
celé Zemi, hovoří o smrti všech tvorů žijících v mořích, o hořící hvězdě
padající z Nebe...nevím je to asteroid? Mluví o bolestivých, zhoubných
vředech a o lidech kousajících se bolestí do jazyka. Neříkám, že k těmto
událostem již došlo nebo že se to již blíží, ale to, co prožíváme nyní, by nás
mělo přimět k tomu abychom si uvědomili, že tyto události Apokalypsy jsou
opravdu reálné. Měli bychom si uvědomit, že všechny jistoty, na které byli lidé
zvyklí: práce, finanční zajištění, zdravotnictví, mohou jednoduše přestat
existovat v jednom dni.
Nemusíme být proroky, nebo vynikajícími finančními experty, abychom
rozpoznali, že se blíží doba hluboké celosvětové hospodářské krize také v
Polsku (Česku). Znamená to, že mnoho lidí přijde o práci, hodně firem
zbankrotuje a budeme se muset naučit žít jinak. Přečkají jen ti, kteří si
nashromáždili obrovské finanční zdroje a nemyslím si, že je to někdo z nás.
Přežijí rovněž ti, kdo se naučili poslouchat Ducha Svatého, ti kteří vědí co je
to niterný Boží Hlas v našem srdci.
Máme v této situaci něco na práci, nějaký úkol? Absolutně Ano!
 
Za 1.- Především musíme vstoupit do hlubšího kontaktu, spojení s Kristem,
vstoupit do hlubší úrovně naslouchání Duchu Svatému. Tehdy budeme moci
žít Pokojem, který není Pokojem přirozeným, Pokojem tohoto světa, ale
Pokojem přicházejícím z Nebe, Pokojem Ducha. Naučme se tedy v této
obtížné situaci, to co nám může být užitečné v ještě těžších okolnostech.
 
Za 2.- Druhou věcí, kterou musíme udělat je naučit se nepodléhat strachu.
Moji drazí, nedávné výzkumy nám ukazují, že v Polsku máme 37 miliónů 980
tisíc obyvatel. A momentálně teď, kdy nahrávám toto video je 251 osob
nakažených koronavirem. Když to propočítáme, není to samozřejmě ani
jedno procento, není to ani jedno promile, ale je to 661 miliontina obyvatel
Polska. A vláda hovoří o epidemii, samozřejmě epidemie je, ale není to
epidemie koronaviru, ale je to epidemie strachu. Panika, panika je vojenskou
strategií, taktikou. Nehodnotím zda Polská vláda vědomě rozsévá paniku, to
ví pouze Bůh. Chci raději věřit v dobré úmysly lidí, kteří jsou ve vládě, jedno
však vím, že Ďábel šíří paniku záměrně, to je jeho strategie, on obchází a
hledá koho by pohltil, sežral, hovoří nám o tom Apoštol Petr ve svém prvním
listě v páté kapitole osmém verši (1P 5,8-9) a pak k nám hovoří: „ postavte
se proti němu (silní)pevní ve víře“.
 
Máme v této situaci něco na práci, nějaký úkol? Absolutně Ano!
Apoštol Jan ve 14. kapitole hned v 1. verši cituje Ježíšova Slova: „Vaše srdce
ať se nechvěje úzkostí“ Doslovně je tam napsáno v řečtině: Taraso mei
humone kardia. Což znamená: nedovolte aby vaše srdce ovládl strach.
Znamená to, že máme panství, moc nad tím, co vpouštíme do našeho srdce.
V Lukášově Evangeliu 8,18 Ježíš hovoří: „Dávejte pozor, jak slyšíte“ a v
Markovi 4,24Dávejte pozor, co slyšíte, co posloucháte“ Pokud posloucháme
Zprávy, otevíráme tak naše srdce strachu, protože to je účelem těchto zpráv.
Věřím, že je teď čas na zdravý půst, zdravý půst od zpráv. O nic nepřijdeš,
pokud přestaneš poslouchat nejnovější informace na téma koronavirusu,
naopak hodně můžeš ztratit jestliže tyto informace budeš stále poslouchat.
 
Za 3.- Třetí věcí, kterou nejenže bychom měli, mohli, ale my ji musíme dělat,
je přivádět lidi k Ježíši pro to, aby byli spaseni a také pro to aby mohli žít v
Pokoji. Pro Církev začíná čas sklizně, lidé se budou ze začátku obracet ze
strachu, lépe je však obrátit se kvůli strachu, než žít v hříchu. Dokonalá Láska
však strach zahání a my jsme tu proto, abychom přivedli ty lidi k Bohu a
ukázali jim Boha Lásky, aby se do Něj mohli zamilovat. Nemůžete se však
zamilovat do někoho, koho neznáte. A pokud se člověk zamiluje v Bohu,
dokonalá Láska strach zažene, odstrání. Víme, že ne každý bude chtít přijít k
Bohu, každý se může rozhodnout jak chce. Zjevení 22,11 hovoří: „kdo je
špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.“ Je tedy
čas hlásat Krista. A na závěr jedna velmi dobrá zpráva:
JE JENOM JEDNA KORUNA(KORONA), A TO JE KORUNA(KORONA)
SLÁVY A TA NEPATŘÍ VIRU, ALE JEŽÍŠI KRISTU.
Žijte v Pokoji, mějte se dobře.
 
Orig.PL:
JEDNA TYLKO JEST KORONA, TO KORONA CHWAŁY NIE NALEŻY DO
WIRUSA, ALE DO JEZUSA.
 
WIRUSA, ALE DO JEZUSA.Srdečně Vás zdravím, jmenuji se Piotr Płecha z Mise 22,22.
Mnoho lidí se v poslední době sdílí se svými myšlenkami, či prorockými
pohledy. Chtěl bych se také s Vámi podělit s tím, co nosím ve svém srdci
ohledně nynější situace. Asi před 10-ti léty se dost často mluvilo o tom, že
přijde taková doba, kdy poslechnout Boha bude důležité doslova pro
každodenní život. Tyto časy právě teď nastaly. Musíte mít vedení od Ducha
Svatého: na jakou schůzku či setkání se můžete vydat a na které nemusíte
chodit. Do kterého autobusu, či letadla nastoupit a do kterého nenastupovat.
Pokud Boha neuposlechnete, může to dopadnout špatně. Nehovořím tady
pouze o nějaké možnosti se nakazit, ale může se stát, že se ocitnete v
karanténě a již neuděláte to, co jste měli udělat. Věřím, že aktuální čas je
časem Žalmu 91. Je to Žalm o Boží ochraně, o tom že mor se tě nedotkne, je
to Žalm o autoritě, budeš šlapat po hadech a po zmijích, ale pozor, tento
Žalm není pro každého. Je to Mesiášský Žalm, Žalm o Kristu. Je pro nás jen
tehdy, pokud jsme v Kristu. Je to Žalm pro toho, kdo přebývá v úkrytu
Nejvyššího a kdo bydlí v Jeho stínu. Stejně v Římanům 8,28, kde se hovoří
že Bůh ve všem spolupůsobí pro naše dobro, takže vše směřuje k
dobrému..Toto rovněž nejsou Slova pro každého. Nynější situace vůbec
nesměřuje k dobrému pro všechny lidi, pro mnohé povede k
nezaměstnanosti, k nemocem a dokonce ke smrti. Římanům 8,28, je tak pro
ty, kteří milují Boha a jsou povolání podle Jeho rozhodnutí. Je to čas k
objevení jednoty s Kristem, nové úrovně sjednocení s Ním. Tak pojďme využít
ten čas kdy musíme sedět doma, využijme jej na hledání Boha. Ne že se On
někde ztratil, ale to my jsme se trochu někde ztratili. Jsme ztraceni,
zaneprázdněni, znepokojeni, ustrašeni. Je to čas odnalezení Božího Pokoje,
který převyšuje každé pomyšlení. Čas Pokoje o kterém píše Apoštol Pavel v
listě k Filipenským 4,7. Pokoje jejž přinesl Ježíš po Svém zmrtvýchvstání.
První Slova, která řekl ke svým učedníkům byla: „Pokoj vám“. Hebrejské
slovo Shalom neznamená pouze stav bez války, ale také naplnění potřeb ve
všech oblastech života. Spokojenost a hojnost v oblasti duchovní, duševní a
také rovněž materiální. Původní Slovo z Evangelia je Řecké IRENE a Irene
kromě jiného znamená uzdravení a zahojení. Většina lidí dnes žije nyní ve
strachu z nemoci, ve strachu ze ztráty zaměstnání, protože mnoho z nich si
uvědomuje, že budou propuštěni ze svých zaměstnání. Žel to, co se nyní
děje, ještě není maximem, vrcholem. I když jsem se v médiích setkal s
takovými prohlášeními, že je to ta největší tragedie v Evropě od II Světové
války. Jestliže je to ta největší tragedie, tak co máme pak říci k tomu, co je
zapsáno v Lukášově Evangeliu 21,26 kde Ježíš mluví, že přijde taková
doba, že lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na
celý svět? Anebo když čteme Knihu Zjevení 8;9;16 kapitoly popisující taková
neštěstí o kterých dnes ještě nemáme ani ponětí. (Zj.8,7-11) Hovoří se zde,
že třetina stromů a zeleně na celé Zemi bude spálená. Když si vzpomeneme
na to, co se stalo na začátku tohoto roku v Austrálii, tak vidíme, že taková
tragédie je možná. Kniha Zjevení hovoří o třetině kontaminovaných vod na
celé Zemi, hovoří o smrti všech tvorů žijících v mořích, o hořící hvězdě
padající z Nebe...nevím je to asteroid? Mluví o bolestivých, zhoubných
vředech a o lidech kousajících se bolestí do jazyka. Neříkám, že k těmto
událostem již došlo nebo že se to již blíží, ale to, co prožíváme nyní, by nás
mělo přimět k tomu abychom si uvědomili, že tyto události Apokalypsy jsou
opravdu reálné. Měli bychom si uvědomit, že všechny jistoty, na které byli lidé
zvyklí: práce, finanční zajištění, zdravotnictví, mohou jednoduše přestat
existovat v jednom dni.
Nemusíme být proroky, nebo vynikajícími finančními experty, abychom
rozpoznali, že se blíží doba hluboké celosvětové hospodářské krize také v
Polsku (Česku). Znamená to, že mnoho lidí přijde o práci, hodně firem
zbankrotuje a budeme se muset naučit žít jinak. Přečkají jen ti, kteří si
nashromáždili obrovské finanční zdroje a nemyslím si, že je to někdo z nás.
Přežijí rovněž ti, kdo se naučili poslouchat Ducha Svatého, ti kteří vědí co je
to niterný Boží Hlas v našem srdci.
Máme v této situaci něco na práci, nějaký úkol? Absolutně Ano!
Za 1.- Především musíme vstoupit do hlubšího kontaktu, spojení s Kristem,
vstoupit do hlubší úrovně naslouchání Duchu Svatému. Tehdy budeme moci
žít Pokojem, který není Pokojem přirozeným, Pokojem tohoto světa, ale
Pokojem přicházejícím z Nebe, Pokojem Ducha. Naučme se tedy v této
obtížné situaci, to co nám může být užitečné v ještě těžších okolnostech.
Za 2.- Druhou věcí, kterou musíme udělat je naučit se nepodléhat strachu.
Moji drazí, nedávné výzkumy nám ukazují, že v Polsku máme 37 miliónů 980
tisíc obyvatel. A momentálně teď, kdy nahrávám toto video je 251 osob
nakažených koronavirem. Když to propočítáme, není to samozřejmě ani
jedno procento, není to ani jedno promile, ale je to 661 miliontina obyvatel
Polska. A vláda hovoří o epidemii, samozřejmě epidemie je, ale není to
epidemie koronaviru, ale je to epidemie strachu. Panika, panika je vojenskou
strategií, taktikou. Nehodnotím zda Polská vláda vědomě rozsévá paniku, to
ví pouze Bůh. Chci raději věřit v dobré úmysly lidí, kteří jsou ve vládě, jedno
však vím, že Ďábel šíří paniku záměrně, to je jeho strategie, on obchází a
hledá koho by pohltil, sežral, hovoří nám o tom Apoštol Petr ve svém prvním
listě v páté kapitole osmém verši (1P 5,8-9) a pak k nám hovoří: „ postavte
se proti němu (silní)pevní ve víře“.
Máme v této situaci něco na práci, nějaký úkol? Absolutně Ano!
Apoštol Jan ve 14. kapitole hned v 1. verši cituje Ježíšova Slova: „Vaše srdce
ať se nechvěje úzkostí“ Doslovně je tam napsáno v řečtině: Taraso mei
humone kardia. Což znamená: nedovolte aby vaše srdce ovládl strach.
Znamená to, že máme panství, moc nad tím, co vpouštíme do našeho srdce.
V Lukášově Evangeliu 8,18 Ježíš hovoří: „Dávejte pozor, jak slyšíte“ a v
Markovi 4,24 „Dávejte pozor, co slyšíte, co posloucháte“ Pokud posloucháme
Zprávy, otevíráme tak naše srdce strachu, protože to je účelem těchto zpráv.
Věřím, že je teď čas na zdravý půst, zdravý půst od zpráv. O nic nepřijdeš,
pokud přestaneš poslouchat nejnovější informace na téma koronavirusu,
naopak hodně můžeš ztratit jestliže tyto informace budeš stále poslouchat.
Za 3.- Třetí věcí, kterou nejenže bychom měli, mohli, ale my ji musíme dělat,
je přivádět lidi k Ježíši pro to, aby byli spaseni a také pro to aby mohli žít v
Pokoji. Pro Církev začíná čas sklizně, lidé se budou ze začátku obracet ze
strachu, lépe je však obrátit se kvůli strachu, než žít v hříchu. Dokonalá Láska
však strach zahání a my jsme tu proto, abychom přivedli ty lidi k Bohu a
ukázali jim Boha Lásky, aby se do Něj mohli zamilovat. Nemůžete se však
zamilovat do někoho, koho neznáte. A pokud se člověk zamiluje v Bohu,
dokonalá Láska strach zažene, odstrání. Víme, že ne každý bude chtít přijít k
Bohu, každý se může rozhodnout jak chce. Zjevení 22,11 hovoří: „kdo je
špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.“ Je tedy
čas hlásat Krista. A na závěr jedna velmi dobrá zpráva:
JE JENOM JEDNA KORUNA(KORONA), A TO JE KORUNA(KORONA)
SLÁVY A TA NEPATŘÍ VIRU, ALE JEŽÍŠI KRISTU.
Žijte v Pokoji, mějte se dobře.
Orig.PL:
JEDNA TYLKO JEST KORONA, TO KORONA CHWAŁY NIE NALEŻY DO
WIRUSA, ALE DO JEZUSA.

    TOPlist