Krátke zamyšlení 8 - Kletby(1část)

    Prečo Boh "navštevuje neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia"? (2M 20,5) Ako sa vymaniť spod vplyvu rodového prekliatia? Aké sú jeho najčastejšie druhy?

    TOPlist