Krátké zamyšlení: sůl země (8min)

Jakým symbolem byla sůl v Ježíšově době? Co měl na mysli Ježíš když připodobnil své následovníky k soli? Jak můžeme jako sůl ztratit svou slanost?

    TOPlist