Krátke zamyslenia, 09 - Kliatby (časť 1+2)

    Prečo Boh "navštevuje neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia"? (2M 20,5) Ako sa vymaniť spod vplyvu rodového prekliatia? Aké sú jeho najčastejšie druhy?

    Večera Pánova je hra s ohňom pri ktorej si človek môže odniesť požehnanie alebo prekliatie ak ju prijíma nehodne. Ako sa to môže stať? Aké formy prekliatia postihli kresťanov v Korinte a môžu postihnúť aj nás? Je teda lepšie nebrať účasť na Večeri Pánovej alebo radšej brať účasť i keď nehodne?

odkaz na zdroj:  

    TOPlist