Krátke zamyslenia, 13 - "Už ma obklúčili...." - PodPovrchom.sk

    "Už ma obklúčili" je text katolíckej pohrebnej piesne. V skutočnosti je to starozákonný žalm pútnikov (Ž 130) na ceste do Jeruzalemu. Text nebol určený pre mŕtvych na ich cestu do záhrobia ale živým, kt. sa mali v chráme stretnúť so svojim Bohom. Žalm ich pripravoval na toto stretnutie... Pozrime sa na jeho biblický výklad. "Z hlbín volám na teba, Hospodine. Pane, počuj môj hlas! Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb! Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli." Ž130,1-4

odkaz na zdroj: 

    TOPlist