Krátke zamyslenia: 25- Prečo Boh mlčí? a 26- Duch farizejstva

    Pán Boh niekedy neodpovedá na modlitby a žiaľ býva to vtedy keď ho najviac potrebujeme. Aké sú dôvody Božieho mlčania? Prečo zostávajú nebesia nemé?

    Skadiaľ sa v kresťanstve berie duch farizejstva, pokrytectva, duch hrdosti a pýchy? Ako sa mu môžeme vyhnúť? Prečo sa farizeji chceli spasiť práve zákonom? Ako Pavol charakterizuje farizejstvo svojej doby v liste Rimanom?

    TOPlist