Krátke zamyslenia, 27 - Nezvyčajný pohľad na márnotratného syna - PodPovrchom.sk

    Podobenstvo o márnotratnom synovi je unikát. Povieme si viac o tom prečo a skúsime sa naň pozrieť z pohľadu všetkých zúčastnených: dvoch synov a otca.

 

    TOPlist