MARTIN LUTHER 31.10.2017 před 500 lety odhalil PAPEŽOVO TAJEMSTVÍ!!!

 Není náhoda, že jsem umístil video o Martinovi Lutherovi na YouTube právě teď 4. října 2017. Papež František v čele Donaldem tempem neustále hlásají že je na čase aby skončila deformace, B posledních aktuálních informací se chystají zrušit na konci října roku 2017 reformaci a vyhlásit že je zapotřebí jedna víra jedna církev a jedno myšlení. Celej problém je v tom, Že celé pozadí tohoto sjednocení není za naším králem Ježíšem Kristem ale celé to pozadí je vedeno satanem a celé to společenství se nazývá nový světový pořádek tedy NWO New World Older Podle biblických proroctví, podle bible jediný kdo sjednotí všechny národy státy kmeny a rasy bude král králů a pan pánů ten který přichází od východu západu jako blesk z čistého nebe jeho jmeno je Ježíš Kristus. (autor kanálu )

Papežství jako systém je v Bibli označen různými pojmy např.: malý roh, král severu, první šelma ze zjevení 13, muž zatracení, antikrist, člověk hříchu, nevěstka ... Antikrista řeší např. apoštol Pavel v 2 Tesalonickým. Základ Biblického učení je kniha Daniel 7 + 8 o studium malé rohu. Tam jsou označeny 4 šelmy ze kterých se pak skládá šelma z knihy Zjevení 13 + 17 kapitoly.

Video, které dokazuje, jak jsme k tomu přišli: https://www.youtube.com/watch?v=p9WYj... + https://www.youtube.com/watch?v=UO1Qz... + https://www.youtube.com/watch?v=Mk6O9...

Ne všechny otázky přinášejí uspokojení. Proto přináším informace, které přinášejí uspokojení: „Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.“ (Iz 55,9) ... Aneb naše plány nejsou vždy Božími plány!

Ten, který nám rozumí lépe než rozumíme sami sobě, nám často ve své láskyplné péči a zájmu o nás nechce dovolit, abychom sobecky hledali uspokojení své vlastní ctižádosti. Často naše plány selhávají, aby Boží plány s námi mohly být úspěšné. V životě, který má přijít, budou zjevena tajemství, která nás zde trápila a byla pro nás zklamáním. Poznáme, že naše domněle nevyslyšené modlitby a zklamané naděje nám byly těmi největšími požehnáními. (MH 473,474)

AUTOR KANÁLU: Zbyněk Čep

    TOPlist