Máš otázku na Boha?

Dnes mě oslovil verš na každý den "Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli." Efeským 5,17                                             

"Gedeon mu odpověděl: „Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo?" Soudců 6,13 

V našich životech musíme činit důležitá rozhodnutí a i když se na první dojem můžou jevit jako správná, často končí špatně. Z některých rozhodnutí Boha raději vynecháme a když dopadnou špatně, říkáme pak, že je to Boží vůle. Bůh měl s námi jistě jiný plán, ale my poslechli to svoje hříšné JÁ a svoje plány. Bůh chce abychom mu důvěřovali a jen on ví, co je pro nás a jeho záměr nejlepší, tak proč se jej na to nezeptat? Nechceme se přece špatně rozhodovat, ale v souladu s Boží vůlí. Gedeon chtěl po Bohu znamení a Bůh mu je dal. Rozhodnutí podle Boží vůle to je garance 100% kvality k jeho spokojenosti. Bůh bude rád, když mu budeme klást otázky a prosit o cokoliv ve shodě s jeho vůlí.

Pane Ježíši, prosím dej ať jsem citlivější pro tvoji vůli, ať nečiním to co chci já, ale to co po mně žádáš ty skrze svatého Ducha. Dej mi prosím znamení při mém rozhodování. Už jsi mi do života poslal brášku, dej mi proto sílu a touhu vstávat dřív ať můžeme společně zažívat vyslyšené modlitby a tvou slávu.

    TOPlist