Moc proměňující srdce • Pavel Goia

V první části přednášky nás Pavel Goia provede jeho zkušenostmi s modlitbou a vírou. Nasměruje naše myšlenky na způsob, jakým řešit veškeré naše životní situace a že není správné chtít po Bohu, aby schválil náš plán pro náš život, ale prosit a čekat na Hospodina, až nám jej sdělí On sám..

V druhé části Pavel Goia říká: „To, o čem dnes mluvíme, má za účel navždy změnit tvůj život.“ Pojďte po cestě Izajáše a jeho životní zkušenosti, která změnila jeho život. Ne však pouze Izajášův, ale život každého znovuzrozeného křesťana.

Jedná se o třetí přednášku ze semináře o modlitbě, pořádaného v roce 2016 sdružením Georgia-Cumberland.

odkaz na zdroj: 

    TOPlist