Modlitebny zavřeli - Modlitby nikoli

Založeno diskuzní fórum pro vzájemné sdílení zkušeností a povzbuzení, písemné modlitby, chvály a děkování našemu živému Bohu.
Můžeme se tady domlouvat prakticky o všem, o čem se chceme sdílet. Modlitebny nám zavřeli, modlitby nikoli a proto se modleme jak nás i Petr vyzývá:
1.Petrova 4. 7-11 Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“ Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen.

    TOPlist