Můj Živý sen a Zbyňkovo osobní fyzické setkání s Ježíšem Kristem

Bráška v Kristu Zbyněk Čep nedávno na svém youtube kanále  přidal 3.díl moje cesta k Bohu: Osobní fyzické setkání s Ježíšem Kristem. Mě se kolem roku 2010/2011 zdál živý sen, který jsem dokázal uplně přesně zpětně popsat i v roce 2015 ve svém dopise. Má víra v té době a hlavně vztah k Bohu nebyl uplně ideální, tak mi živý Bůh dal živý sen:) A za ten jsem a budu mu navždy vděčný, obrátil totiž mou mysl k němu;) Mé setkání nebylo sice fyzické, ale dost silné, prostě živé a to chápe jen ten kdo něco podobného prožil. A letos jsem měl asi "nejúžasnější, nejlepší a nejrychlejší vyslyšenou modlitbu" Zkusím to popsat: Je noc, a cítím nepopsatelnou samotu a strach. Moje modlitba zněla: pane Ježíši prosím pohlaď mě. V tom se vedle mě hlasitě rozplakal můj syn Honzík doslova nářkem, manželka dále tvrdě spala a já abych utěšil svého syna něžně jsem ho pohladil po tváři, ale zároveň jsem na svojí tváři cítil Ježíšovu ruku jak mě pohladila. Honzík okamžitě usnul a já věděl, že Ježíš po mě chce abych sloužil druhým lidem, kteří jsou sami a bojí se. A věřím, že ti lidé nebudou cítit moji ruku ale tu Ježíšovu a musim si i vytknout, že bych měl víc horlit pro druhé po takovém prožitku. Je to živé, doslova vzlykám jak píšu tyto řádky...Píšu to tady hlavně proto aby jste potlačili předsudky a na video od Zdeněka koukli;) 

Živý sen

Asi před 3 lety se mi zdál „živý sen“ byli jsme celá rodina i přátelé na zahradě u řeky Olzy, každý měl na tváří radostný výraz, protože se něco slavilo. Byl nádherný letní den, celé nebe bylo modré a od všech vrcholků hor nebyl vidět jediný mráček. V tom se zvedl veliký vichr, jako bývá před bouří a celé to krásně modré nebe zatemnil hnusný šedý mrak. Vyděšený jsem zvedl oči k nebi a viděl v tom mraku Ježíšův obličej, jak se na mne mračí se vztyčeným ukazováčkem. Už jsem si myslel, že mi srdce pukne hrůzou a úzkostí, když v tom jsem pocítil naprostou úlevu a radost, protože jeho obličej prosvětlily sluneční paprsky a jeho tvář se na mne usmívala. Já byl mezi Vámi jediný, kterému nezůstal na obličeji ten výraz hrůzy a naprostého zoufalství , poté jsem se probudil… Když ten sen vyprávím je stále „živý“. Ten sen má být pro mě i pro Vás varováním, ať změníme své životy, ať si uděláte konečně čas na svého nebeského Tatínka. Ježíš Kristus položil svoji krev za náš hřích, jen v něm můžeme najít odpuštění a záchranu. Tak jak my pláčem kvůli svým dětem on křičí bolestí nad každým z nás, kdo na něj zapomíná, zavírá před ním své srdce, oči a zacpává si uši. Přijměte tedy jeho otevřenou náruč a vyznejte mu své hříchy a proste v modlitbách, aby Vás zbavil, všeho na čem lpíte a co Vás tíží ve vašich srdcích a co zaměstnává veškerý váš čas. Proste o odpuštění a bude Vám odpuštěno, ale i sami odpouštějte nejen v rodině a mezi přáteli, ale i mezi kolegy v práci a každému darebovi co vám zkříží cestu. Modleme se prosím za naše rodiny, za naše přátelé, za naše bratry a sestry, za naše kolegy v práci, sousedy aby ještě měli čas skrze nás poznat Ježíše Krista;)

Více zde: https://www.7-den.cz/clanky/dopis/

    TOPlist