Našel poklad a vše prodal • Hleďte vzhůru 3/6 • Pavel Goia • Soquel camp meeting 2019

    Nebeské království je jako poklad, nad kterým se radujeme tolik, že vše ostatní je pro nás bezvýznamné a tak to vše prodáme, abychom tento poklad mohli vlastnit. Zažíváme v životě takovou radost a naplnění z onoho "pokladu"? Jakou strategii používá satan, aby naše srdce opět dostal pod kontrolu? Skutečně zachováváme Boží zákon nebo si něco neuvědomujeme? A jakou strategii bychom mohli použít my, aby Bůh ovládal celý ostrov našeho srdce? Kéž jsou nám všem v životě tato slova požehnáním.

    TOPlist