Odpadnutí od víry k Antikristu - David Wilkerson

Kázání bratra Davida Wilkersona z jeho domovského sboru Time Square Church z roku 1995 na téma "Odpadnutí od víry k Antikristu". Jak působí dnes duch antikrista a kde působí? Je vůbec možné, aby mu cestu připravovala církev, která nechce slyšet o pokání, svatosti, hříchu a odplatě za hřích? Jaké požadavky na nás klade evangelium našeho Pána Ježíše Krista, abychom uměli odolat poselství, které dnes duch antikrista šíří na půdě Božího domu?

UPOZORNĚNÍ: Nesouhlasím s přiloženými fotkami Benny Hinna a ostatních kazatelů ve videu použitých, protože mi to připadá jako hrubé pomluvy osob a jejich služby. Kdyby David Wilkerson chtěl tak by určitě zmínil jména osob, kazatelů, kteří nekonají správně své dílo, ale on nechal soud na Boha ....

    TOPlist