Otázka z Youtube: Vstup do Nebe: Kristus nebo sobota?

 

Vstupenkou pro nás je pouze Ježíš! Ježíš Kristus, který je Král králů a Pán pánů, dal svůj život za mne i za tebe. S radostí přijímáme být jeho služebníky a posloucháme jeho Královská nařízení a zákon, který nám dal už jeho Otec. Ježíš je vstupenka zaplacená jeho krví, jeho krvavou pečetí, která Otcův zákon potvrzuje. Ježíš žil tímto zákonem a kázal jej společně s milostí;) Já jsem hříšník, zákon mi každý den ukazuje jak moc hříšný jsem;) Spasení si nejde zasloužit!;)To je FREE. Můžu ale milovat Ježíše a být neposlušný jeho zákonu? Kdo má děti ví, že Bohu ubližuje když jej neposloucháme a děti rodičům projevují lásku především svoji poslušností. Pak je tu ale ten prolhaný Had, který našeptává, že se něco "nemusí" nebo že se nic nestane když budeme trhat nedělní jablko neposlušnosti. Modlím se za tebe bratře abys následoval Ježíše, který nám zanechal v Bibli odkaz na svůj život ve kterém zachovával i tebou zatím opovrhovanou sobotu a zkus se ty sám zeptat živého Ježíše, který den je jeho;) Jsme přece jeho děti a On je naše Cesta, Pravda i Život;)
 
I ty se můžeš se přidat k mé modlitbě za pana Martyho aby následoval Ježíše a aby se ho nebál zeptat na správný den;)

 

    TOPlist