Starý Zákon, 04 - Boží služobník - PodPovrchom.sk

Proč byla tato část Písma pod rabínskou kletbou? Proč teologové označují toto proroctví za vrchol starozákonního zjevení? 
Čím se tento popis Mesiáše odlišuje od jiných proroctví? Jaké je ústřední téma tohoto proroctví?

    TOPlist