text: O vytrvalé vdově (Lukáš 18kap.)

1Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:2"V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil.3V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!'4Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím,5ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám jí právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'"6Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?!7A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci?8Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?"

odkaz na zdroj: 

    TOPlist