Čtení: Večerní Žízeň

Včera večer před spaním, jsem se šel napít vody, měl jsem žízeň a při spěchu jsem vodu neodpustil a rychle se napil, byla ale hnusně vlažná  a tak jsem ji ihned vyplivl! Jo jo a hned jsem si vzpomněl na text o Laodicei... 

14 Andělu sboru v Laodiceji napiš: ‚Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření: 15 Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! 16 Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.17 Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. 18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast k pomazání svých očí, abys viděl. 19 Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. 20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21 Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. 22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“   (CSP)

zdroj: www.obohu.cz

Cesta kde závisí vše na Kristu, se pozvolna stává cestou nezávislého jedince (mě). S Ješuou je výkon motoru na maximálce bez poruchy, a pak přijde pomalá nenapádná vlažnost. Člověk ani neví jak a motor možná na max.výkon dále jede, ale už bez oleje. (Duch svatý=olej, v biblickém slangu a vzpoměnme, že Olej ten chyběl i družičkám, které zaspaly;) Někdy se člověk vzpamatuje když motor začne klepat a olej doleje, ale někdy člověk prostě zadře. Ale zatím tady ještě máme opraváře, ten nám motor vymění za nový, ale potřebuje otěvřít kapotu. Zrovna minulý týden jsem chtěl otevřít kapotu od auta abych zkontroloval hladinu oleje, ale asi po těch mrazech jeden zámek nechtěl povolit. Zrovna včera jsem to znovu zkoušel a podařilo se mi ji otevřít a to jsem měl velkou kliku:) Pak už zbývá jediné otevřít ji násilím, ale za cenu zničení. Bůh je svobodný a je dárcem svobody, takže nasilím se do našeho srdce nedostane, musíme mu otevřít. A v laodicejském stylu jsou dvěře jen trochu pootevřené, ale né tak aby mohl někdo vstoupit a na to si musíme dávat pozor. Tak se Ježíší otvírejme, a mysleme i na lidi v našem životě. Tam kde my už lomíme hůl, milostivý Bůh trpělivě pracuje a kde se objeví slabost, Bůh ji promění v sílu a svoji slávu, takže nevěšejme hlavy, ani nesuďme, ale horlivě služme našemu Králi, jeho obět nemá limity/kvóty ani nemá zachránit pouze mě a tebe, jeho krev zachránila přece i vraha na kříži a Bůh touží zachránit všechny. A proto na modlitbách neustávejme, litujme a vyznávejme Bohu své chyby, buďme horliví a naprosto závislí na Ježíši a jeho zaslíbeních;) Přeji nám ať nás Duch svatý vede po cestě za Ježíšem ke svatebnímu oltáři na svatbu beránkovu a jeho nádherné hostině. Věřím, že budem mít v ten den bázeň a nervozitu, ale když se začne jíst vše zmizí a ne kvůli jídlu, které bude to nej. co jsme kdy jedli, ale kvůli tomu nádhernému Králi, který pro náši záchranu opustil celý vesmír a daroval svou krev.

    TOPlist