Veliké znamení na nebi, žena, dítě a drak - Zjevení Jana 12 první až pátý verš

23.9.2017 tohle datum bylo zvláštní hlavně kvůli znamení, které je popsané v knize Zjevení, celosvětovému počasí( Bouře a Hurikány), CERN odstartoval projekt ATLAS a mnoho dalších událostí. Bďete, Pánův den je již blízko! 

1.A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2.Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3.A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4.Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5. A porodila syna -- muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu.

    TOPlist