Verš z Bible na dnešní den: pátek 23. září 2016

"Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši."

"2.Timoteovi 1,8.9"

"Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný."

"Nehemiáš 9,17"

    TOPlist