VIDEO: 7 RAN/7 CÍRKVÍ /7 TROUBENÍ /7.000 LET aneb 2 příchod KRISTA v 7 DNECH

Zamyšlení bratra Aleše Zástěry nejen nad číslem 7 z Biblického pohledu. TOP Informace jsou od 22:00 minuty :-)
Je zajímavé, jak Bůh je Bohem pořádku a čísel. Za 6 dní stvořil nebe a zemi a vše živé i neživé a 7 odpočinul. Za poslední církev USTANOVIL 7. Za číslem 7 je i seznam posledních ran, 7 je pečetí a 7 je i číslo, které určuje kolikrát zazní polnice než Kristus příjde. Dokonce se píše o svědectví i 7 andělů, kteří jsou za námi poslání na zem, pro zvěstování evangelia a 2 příchodu Krista.

 pro zobrazení přes celou obrazovku rychle 2x klikni do videa 

Biblické verše s číslem 7


2pa 7:9 Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní slavili.

Gn 50:3 plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní.

Lv 
14:38 vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře.

Ez 
3:16 Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo.

Ez 
44:26 Až se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní.

Ex 
7:25 Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil,

Ex 20:9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,

Žd 
11:30 Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní.

    TOPlist