Video: Co mohlo být...může být! (28min)

Tento film zachytáva úžasné okamžiky toho, "co mohlo býť" na zasednutí Generální konference v roku 1901. Film vyrobilo kazatelské oddělení Cirkve adventistů s.d. v rámci iniciativy 100 dní modliteb, se začátkem 25. března. Adventisté na celém světě jsou vyzvaní, aby se modlili každý den o vylití Ducha Svatého na červencovém zasedání  Generální konference v San Antoniu, v Texasu.
Konečné scény filmu nebyly dokončené, protože v něm máme úlohu všichni.

    TOPlist