Konspirace nebo konspirační teorie?

Co je konspirace?

Slovník říká, že: „Spiknutí či konspirace je tajné spolčení, obvykle s politickým či ekonomickým cílem.“

Co je konspirační teorie?

Slovník říká, že: „Konspirační teorie (spiklenecká teorieteorie spiknutí) je původně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů.“

Záměna

Mnoho lidí však zaměňuje reálné konspirace za konspirační teorie. Někteří z neznalosti informací, jiní proto, že by museli změnit svá stanoviska, další z pýchy, a jiní proto, že co jaksi „není v mainstreamu, nemůže být přeci pravda.“

Spiknutí (konspirace) ale existují, co lidstvo padlo do hříchu. Nebo ne? Nebo se nikdy nikdo nespolčil pro dosažení svého politického, ekonomického, nebo náboženského cíle?

Písmo říká:

  • Žalm 2,2 (B21)
    Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému…

Tajné organizace

Ti, co připravují spiknutí, s tím většinou nechodí na veřejnost. Logicky – jinak bychom nemohli mluvit o spiknutí…

Boží prorok Ellen White se o tajných společenstvích zmiňuje:
Temná moc připravuje poslední velikou scénu tohoto dramatu – satan přichází jako Kristus a působí se vším svodem nepravosti v těch, kteří se sdružili v tajná společenstva. Ti, kteří povolují vášni po sdružování, uskutečňují plány nepřítele. Po příčině přijde následek. 8T28

Stejně jako Bůh má na zemi svůj lid, který se sdružuje v uskupení, kterému říkáme církev, tak i ďábel má svůj lid, který se sdružuje a plánuje spiknutí. Ani nezáleží na tom, zda si to lidé v těchto organizacích uvědomují. Důležité je, že plní cíle hlavního konspirátora, ďábla.

Oběti konspirací

Mezi hlavními obětmi reálných konspirací budou pravděpodobně především ti, kteří se posmívají „konspiračním teoriím.“ Uznávaný teoretik médií McLuhan vyslovil již před lety základní poučku: „Střežit je nutno jen malá tajemství, velké tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne věřit“. Jinými slovy, velká tajemství není třeba složitě utajovat, sofistikovaně konspirovat, detailně inscenovat.

Ellen White o křesťanech a tajných společenstvích

11. září

Mezi nejčastěji uváděné „konspirační teorie“ patří události 11. září. Na Wikipedii se můžete dočíst:

Konspirační teorie o útocích z 11. září 2001 jsou alternativou názoru, že teroristické útoky 11. září 2001 byly spáchány výlučně Al-Káidou, aniž by o nich jakákoliv složka americké vlády věděla předem. Zastánci této konspirační teorie věří v existenci nesrovnalostí v oficiálních závěrech vyšetřování nebo tvrdí, že došlo k přehlédnutí důkazů.  Nejvýznamnější konspirační teorie tvrdí, že zhroucení budov Světového obchodního centra včetně World Trade Center 7 bylo důsledkem řízené demolice.

Manipulativně napsané zdůvodnění na Wikipedii jinými slovy říká: kdo poukazuje a věří v nesrovnalosti v oficiální verzi, nebo tvrdí, že došlo k přehlédnutí důkazů, je zastáncem konspirační teorie…

Přátelé, a co 2.200 stavebních architektů a projektantů, kteří si myslí, že budova typu dvojčat se nemůže zhroutit rychlostí volného pádu jenom díky lokálnímu požáru, se kterým navíc běžně projektanti počítají?

Viz toto video:

zkopírováno ze stránky 

    TOPlist