Krátke zamyslenia, 14 - Na čo sa zmenila Áronova palica? Pretože had to nebol. - PodPovrchom.sk

    Podľa hebrejského textu sa Áronova palica pred faraonom nepremenila na hada ale na niečo úplne iné? Na akého tvora sa táto palica zmenila? Má to pre nás vôbec nejaký zmysel? Nie je to len bezvýznamná „pikoška“? Proti akému božstvu Egypta bol namierený tento zázrak? A čo ním chcel Boh povedať Mojžišovi, faraónovi a predovšetkým nám? V Biblii tento istý zázrak robí najprv Mojžiš pred Bohom a potom i Áron. Je poučenie rozdielne alebo má príbeh to isté posolstvo? Povedzme si viac o tom, ako tento príbeh v sebe skrýva ďaleko viac než len výpoveď o Božej moci. "Vtedy mu riekol Hospodin: Čo to máš v ruke? Odpovedal: Palicu. 3 Riekol mu: Hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš pred ním utekal. 4 Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku a chyť ho za chvost! On vystrel ruku, chytil ho a premenil sa mu na palicu v ruke." 2M 4,2-4 "Keď vám faraón povie: Urobte nám zázrak! povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada." 2M 7,9

odkaz na zdroj: 

 

    TOPlist